Struktura krajowa
Gdańsk
 • struktura-1Uniwersytet Gdański
Białystok
 • struktura-1Uniwersytetu Medyczny
 • struktura-1Uniwersytet Białostocki
 • struktura-1Politechnika Białostocka
Katowice
 • struktura-1Uniwersytet Ekonomiczny
Wrocław
 • struktura-1Uniwersytet Wrocławski
 • struktura-1Politechnika Wrocławska
 • struktura-1Uniwersytet Ekonomiczny
Częstochowa
 • struktura-1Politechnika Częstochowska
Kraków
 • struktura-1Uniwersytet Jagielloński
 • struktura-1Uniwersytet Pedagogiczny
 • struktura-1Uniwersytet Ekonomiczny
 • struktura-1Politechnika Krakowska
 • struktura-1Akademia Górniczo- Hutnicza
Łódź
 • struktura-1Politechnika Łódzka
 • struktura-1Uniwersytet Łódzki
Poznań
 • struktura-1Uniwersytet Przyrodniczy
 • struktura-1Uniwersytet Ekonomiczny
 • struktura-1Politechnika Poznańska
 • struktura-1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rzeszów
 • struktura-1Uniwersytet Rzeszowski
Tarnów
 • struktura-1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Toruń
 • struktura-1Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Warszawa
 • struktura-1Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • struktura-1Uniwersytet Warszawski
 • struktura-1Politechnika Warszawska
 • struktura-1Szkoła Główna Handlowa
Bydgoszcz
 • struktura-1Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy
Siedlce
 • struktura-1Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny
Lublin
 • struktura-1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • struktura-1Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zarząd krajowy

Przewodnicząca Zarządu Krajowego – Natalia Stachura
Sekretarz Generalny – Mateusz Trebnio
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów – Martyna Zdanuczyk
Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji – Martyna Klasa
Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju – Daniel Jakubowski

Wiceprzewodnicząca ds. HR – Katarzyna Morawska
Wiceprzewodniczący ds. Studenckich – Jakub Kruszyński 
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów – Monika Chruściel
Wiceprzewodniczący ds. Partnerów – Jakub Jeromin