Partnerstwo

Co przyciąga młodych ludzi?

Zrzeszamy ponad 100 członków – młodych ludzi, którzy dzięki swojej ambicji i proaktywnej postawie już w wieku 20 lat aspirują do stania się specjalistami w różnych dziedzinach m.in. w sprzedaży, marketingu ,finansach i IT. Wyróżnia nas wrażliwość na społeczeństwo i jego potrzeby, przedsiębiorczość oraz zaangażowanie, które jest fundamentem naszej działalności. Tworzymy wiele projektów o różnorodnej tematyce i staramy się dotrzeć z naszymi działaniami do całej społeczności akademickiej, zarówno na naszej uczelni, jak i w innych wrocławskich ośrodkach szkolnictwa wyższego.

Jakie świadczenia oferujemy?

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu szereg świadczeń z zakresu promocji i budowania marki. Są to między innymi:

  • Zamieszczenie logotypu na materiałach promujących wydarzenia (ulotki, plakaty)
  • Kolportaż materiałów promocyjnych na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Zamieszczenie logotypu lub grafiki na stronie oraz fanpage’u NZS UE Wroc
  • Cykliczne publikowanie informacji o Partnerze na portalach społecznościowych
  • Tworzenie konkursów tematycznych promujących Partnera
  • Stworzenie dedykowanych działań w porozumieniu z Partnerem
  • Możliwość wystawienia stoiska promocyjnego na terenie uczelni
  • Możliwość przeprowadzenia spotkania Partnera ze studentami

Powyższa oferta jest tylko bazą do rozmów. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i propozycje. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych

Kacper Olczyk

513 916 006

kacper.olczyk@nzs.org.pl