Komisje

Kontakty
zewnętrzne

Kontakty zewnętrzne

 • pozyskiwanie i poszerzanie umiejętności z zakresu negocjacji
 • tworzenie ofert współpracy
 • pozyskiwanie partnerów barterowych i strategicznych tworzenie baz partnerów
 • utrzymywanie długofalowej współpracy ze stałymi partnerami

Wizerunek
i promocja

Wizerunek i promocja

 • projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych
 • redagowanie tekstów
 • prowadzenie fanpage'a oraz strony NZSu
 • prowadzenie kont na lnstagramie i Snapchacie
 • pozyskiwanie partnerów medialnych
 • dbanie o zachowanie nienagannego wizerunku NZSu

Logistyka,
Administracja i IT

Logistyka, Administracja i IT

 • zaopatrywanie biura w potrzebne sprzęty i materiały eksploatacyjne
 • obsługa techniczno-informatyczna organizacji
 • tworzenie oraz archiwizacja dokumentacji - podań, uchwał, raportów
 • kontakt z władzami uczelni w kwestiach administracyjno - prawnych

Human
Resources

Human Resources

 • opieka nad systemem motywacyjnym dla członków i przyjaciół
 • przeprowadzanie 2 rekrutacji w ciągu roku
 • organizacja wyjazdów i wyjść integracyjnych
 • nadzorowanie mentoringu oraz weryfikacja postępów przyjaciół i członków

Finanse

Finanse

 • tworzenie budżetu organizacji
 • opisywanie i rozliczanie faktur
 • tworzenie umów i zamówień publicznych
 • pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie

Biuro
projektów

Biuro projektów

 • kontrolowanie bieżących spraw projektowych
 • wspieranie koordynatorów
 • tworzenie aplikacji na koordynatorów projektów
 • organizowanie spotkań koordynatorów