Historia

Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów sięga roku 1980 a jej tło stanowi ówczesna sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju. Powstanie NZS, datowane na wrzesień 1980 roku, było świadectwem sprzeciwu wobec reżimu politycznego w Polsce oraz wyrazem poparcia dla strajków robotniczych prowadzonych przez „Solidarność”.

Początkowo głównym celem działalności zrzeszenia było skupienie młodych ludzi pragnących uniezależnienia od władz państwowych organizacji studenckiej, której priorytetami była demokratyzacja życia akademickiego, przestrzeganie swobód politycznych i praw człowieka w kraju oraz szanowanie polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Władze PRL dosyć długo zwlekały z rejestracją NZSu – dopiero 17 lutego 1981 roku, pod presją środowisk studenckich, rząd zdecydował się to uczynić. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizacja została zdelegalizowany, a wielu spośród jej działaczy aresztowano. Mimo oporu władzy Niezależne Zrzeszenie Studentów nadal prowadziło działalność podziemną. Dopiero po roku 1989 zostało ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał się też profil jego działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych.

NZS działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym od samego początku wpisywało się w karty jego krajowej historii. Krótko po upadku komunizmu Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego (ówcześnie NZS Akademii Ekonomicznej) zawiesiło swoją działalność, by w roku 1996 odrodzić się z nową jakością.

W 2003 roku Michał Jaros, reprezentujący naszą uczelnię, sprawował stanowisko przewodniczącego w strukturach krajowych organizacji. Aktualnie NZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu liczy około 100 aktywnych członków  i przyjaciół, dzięki czemu jest największą organizacją na uniwersytecie realizująca liczne projekty oraz inicjatywy na rzecz studentów i Uczelni.