Zarząd
Przewodnicząca Magdalena Ślęzak
Wiceprzewodnicząca ds. Logistyki Administracji i IT / Sekretarz Alicja Szymakowska
Wiceprzewodnicząca ds. Kontaktów Zewnętrznych Marta Karoń
Wiceprzewodniczący ds. Wizerunku i Promocji Jakub Żejmo
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów Justyna Błaszczyk
Wiceprzewodniczący ds. Human Resources Patryk Kajstura
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów Paulina Senator
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Monika Stopka