Struktura krajowa
Gdańsk
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
Białystok
 • Uniwersytetu Medyczny
 • Uniwersytet Białostocki
 • Politechnika Białostocka
Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Śląski
Wrocław
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny
Częstochowa
 • Politechnika Częstochowska
Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Pedagogiczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Górniczo- Hutnicza
Lublin
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Łódź
 • Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rzeszów
 • Uniwersytet Rzeszowski
Radom
 • Politechnika Radomska
Tarnów
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Toruń
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Warszawa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Oświęcim
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy
Siedlce
 • Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny

Zarząd krajowy

Przewodnicząca Zarządu Krajowego – Maria Cholewińska
Sekretarz Generalny – Bartłomiej Hawrylak
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów – Karolina Karwowska
Wiceprzewodnicząca ds. Promocji – Michalina Nowak

Wiceprzewodnicząca ds. HR – Małgorzata Popiel
Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów – Justyna Ziemińska
Wiceprzewodniczący ds. Studenckich – Cezary Hurysz
Wiceprzewodnicząca ds. Finansów – Kinga Kubińska