Studencki Nobel

Logo Białe2

Studencki Nobel to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego studenta w kraju. Projekt po raz pierwszy został zorganizowany w 2009 roku i natychmiast spotkał się z aprobatą środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Główną misją projektu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w Polsce, a co za tym idzie – propagowanie edukacji na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, aby laureaci Studenckiego Nobla byli zmotywowani do osiągania kolejnych osobistych celów.

Aplikacje będą rozpatrywane w sześciu różnych kategoriach:

  • Nauki humanistyczne i sztuka,
  • Nauki ekonomiczne,
  • Nauki społeczne,
  • Nauki o zdrowiu (medycyna i sport),
  • Nauki przyrodniczo – rolnicze,
  • Nauki ścisłe i techniczne.

Najlepszy z najlepszych otrzyma zaszczytny tytuł Studenckiego Nobla!

Konkurs jest swego rodzaju furtką do sukcesu dla wszechstronnie uzdolnionych studentów, posiadających nadzwyczajne pasje i osiągających sukcesy w niezwykle różnorodnych dziedzinach. Sukces w plebiscycie umożliwia jego laureatowi przebojowe wejście na rynek pracy. Z roku na rok prestiż „Studenckiego Nobla” staje się coraz wyższy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.