Projekty
Prawie Kino

Co różni Prawie Kino od kina tradycyjnego? Chyba tylko to, że odbywa się na terenie kampusu!
Dwukrotnie w ciągu każdego roku akademickiego stwarzamy studentom niepowtarzalną okazję do
obejrzenia wybranych filmów całkowicie za darmo na ekranach w salach wykładowych lub pod gołym
niebem podczas pokazów plenerowych. Ale to nie wszystko! Po zakończonym pokazie umożliwiamy
spotkanie z aktorami i znawcami kina. Podczas dwóch poprzednich edycji byli to Wojciech
Mecwaldowski oraz Stanisław Abramik . Mamy nadzieję, że jeden z naszych krajowych projektów zmotywuje studentów do rozwijania pasji, jaką dla wielu zapewne jest kino!

Najbliższa edycja: 12.12-13.12.2017
Koordynator
Ronald Migus
tel.: +48 667 910 615
ronald.migus@nzs.org.pl
Współpraca
Anna Kmonk
tel.: +48 881 202 268
anna.kmonk@nzs.org.pl
Promocja
Klaudia Ripa
tel.: +48 535 160 114
klaudia.ripa@nzs.org.pl