Projekty
Prawie Kino

Co różni Prawie Kino od kina tradycyjnego? Chyba tylko to, że odbywa się na terenie kampusu!
Dwukrotnie w ciągu każdego roku akademickiego stwarzamy studentom niepowtarzalną okazję do
obejrzenia wybranych filmów całkowicie za darmo na ekranach w salach wykładowych lub pod gołym
niebem podczas pokazów plenerowych. Ale to nie wszystko! Po zakończonym pokazie umożliwiamy
spotkanie z aktorami i znawcami kina. Podczas dwóch poprzednich edycji byli to Wojciech
Mecwaldowski oraz Stanisław Abramik . Mamy nadzieję, że jeden z naszych krajowych projektów zmotywuje studentów do rozwijania pasji, jaką dla wielu zapewne jest kino!

Najbliższa edycja: Więcej informacji wkrótce.
Koordynator
(poprzedniej edycji)
Aleksandra Organa
tel.: +48 733 460 329
aleksandra.organa@nzs.org.pl
Współpraca
Promocja