Dzień życzliwości

 

Dzień Życzliwości

 

 

Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości (World Hello Day) został ustanowiony w 1973 roku z inicjatywy dwóch młodych Amerykanów. Pomysł ten miał być manifestem przeciwko konfliktowi pomiędzy Egiptem, a Izraelem.

Od 2006 roku we Wrocławiu organizowane są  liczne wydarzenia w ramach Dnia Życzliwości. Ideą tego święta jest promowanie bycia życzliwym dla innych, zachęcanie ludzi do częstszego  uśmiechania się, pozytywnego nastawienia i kreowanie wizerunku Wrocławia, jako miasta życzliwych ludzi.

 

W akcje angażują się m.in. wrocławskie uczelnie i działające przy nich Niezależne Zrzeszenie Studentów. Od 2012 roku Dzień Życzliwości jest również organizowany przez NZS UE na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. Na ten dzień przewidziane są liczne atrakcje i konkursy z nagrodami. Ten przyjemny projekt ma za zadanie uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest pozytywne nastawienie do innych i uśmiech, nie tylko w tym dniu, ale też przez cały rok. Dzięki tym drobnym rzeczom, możemy sprawić, że świat na chwilę staje się odrobinę życzliwszy, nie bójmy się trochę częściej patrzeć na niego przez różowe okulary.

 

Dzień życzliwości