Wczoraj

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało równolegle z wybuchem strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnej sytuacji polityczno- gospodarczej w kraju. Samo NZS swoje korzenie miało w powstałych trzy lata wcześniej „Studenckich Komitetach Solidarności”.

Na początku istnienia NZS miało na celu skupianie młodych ludzi, którzy pragnęli niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, której priorytetami była demokratyzacja życia akademickiego, przestrzeganie swobód politycznych i praw człowieka w kraju oraz szanowanie polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Władze PRL dosyć długo zwlekały z rejestracją Zrzeszenia – dopiero 17 lutego 1981 roku pod presją środowisk studenckich rząd zdecydował się to uczynić.

Działalność NZS miała początkowo charakter reformistyczny, zarówno w wymiarze postulatów dotyczących środowiska studenckiego, jak i w działalności politycznej. Zrzeszenie nie bez powodu określano mianem „studenckiej Solidarności”, którą przez cały okres strajków czynnie wspierało.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce NZS zostało zdelegalizowane, a wielu jego działaczy zostało wtrąconych do więzienia. Stowarzyszenie mimo oporu ówczesnej władzy prowadziło jednak działalność podziemną.

Niezależne Zrzeszenie Studentów uaktywniło się ponownie wraz z falą strajków robotniczych w 1989 roku. Tym razem jednak, działalność NZS miała charakter mniej polityczny, a bardziej mający na celu scalanie środowiska studenckiego.

W roku 1989 Niezależne Zrzeszenie Studentów zostało ostatecznie zalegalizowane, zmieniając stopniowo swój profil działalności na organizację o charakterze przede wszystkim kulturalno-rozrywkowym.

Nasza uczelnia od początku istnienia Zrzeszenia miała swój udział w jego historii. W przeszłości największe znaczenie NZS Akademii Ekonomicznej przypadało lata 1980/81 oraz 1988/89, gdy miały miejsce najważniejsze wydarzenia w kraju.

Krótko po upadku komunizmu Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej zawiesiło swoją działalność, by w roku 1996 odrodzić się z nową jakością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.