Komisje

________________________________________________________________________________

Komisja do spraw Logistyki Administracji i IT
________________________________________________________________________________

Komisja do spraw Finansów

________________________________________________________________________________

Komisja do spraw Human Resources

________________________________________________________________________________

Komisja do spraw Kontaktów Zewnętrznych

________________________________________________________________________________

Komisja do spraw Wizerunku i Promocji

________________________________________________________________________________